CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Advanced Soltech Sweden AB (publ) – Information om återbetalning av obligationerna SOLT2 och SOLT3

7 July 2023

Återbetalning av obligationerna SOLT2 (ca 128 MSEK), ISIN: SE0010831313 och SOLT3 (ca 148 MSEK), ISIN: SE0011231166 som förfaller till betalning den 10 juli 2023, blir försenad på grund av administrativa skäl.

Erforderliga medel för återbetalning av obligationerna har säkerställts av bolaget, men del av dessa medel för återbetalning kommer från Kina och den överföringen har blivit försenad av den kinesiska myndighet, State Administration of Foreign Exchange, (SAFE), som godkänner transfereringar till utlandet. Bolaget har rutinmässigt genomfört samma typ av överföringar vid ett stort antal tillfällen, bland annat den 28 juni, 2023, återbetalde bolaget ca 657 MSEK för SOLT5 obligationen med medel som överfördes från Kina. Under åren och har bolaget även tidigare vid enstaka fall råkat ut för liknande förseningar.

Överföringen till Sverige av berörda medel väntas vara klar senast den 28 juli, 2023. Snarast överföringen har mottagits kommer återbetalning av obligationerna att ske utan dröjsmål.

Ränta till och med den 10 juli, 2023, kommer att utbetalas på utsatt förfallodag dvs. den 10 juli, 2023. För perioden efter förfallodagen utgår ränta enligt obligationsvillkoren, samt en dröjsmålsränta som finnas angiven i obligationsvillkoren. Denna årliga dröjsmålsränta om två (2) procentenheter tillkommer från och med den 11 juli, 2023 och betalas ut i samtidigt som den slutliga återbetalningen av respektive obligation.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ)
Tel: 072- 316 04 44
E-post: [email protected]

Lars Höst, CFO Advanced Soltech Sweden AB (publ)
Tel: 072-229 00 36
E-post: [email protected]

https://advancedsoltech.se/press_sv/information-om-aterbetalning-av-obligationerna-solt2-och-solt-3/

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services