CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Events | Virtual

State of the Market and Growing your Business – Setting up and Maintaining WFOEs in China

15 Nov 2022

Watch the recording >

Events | Singapore

Rules, Compliance, Respect – Singapore

27 Oct 2022

Learn more >
Show all events >
CLOSE

Försenad räntebetalning för obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten”)

16 April 2020

Intertrust (Sweden) AB informerar härmed i egenskap av agent (“Agenten“) under obligationsvillkoren för obligationslånet om högst SEK 250 miljoner kronor med ISIN SE0008294169 och NO0010764277 (“Villkoren“) om försenad räntebetalning.

Emittenten skulle i enlighet med villkoren betalt ränta den 30 mars 2020 och sådan betalning har inte skett. Agenten har löpande varit i kontakt med Emittenten som informerat att betalning är kopplad till likviditet från en avyttring, vilken försenats pga. den rådande situationen med Covid-19 viruset.  Planerat genomförande av affären är nu överenskommit till den 29 april 2020, då betalning av upplupen ränta med tillhörande dröjsmålsränta även planeras ske.

Eftersom Emittenten i enlighet med 15.1 inte kommer att erlägga Ränta inom fem Bankdagar från förfallodagen har Agenten rätt att för Innehavarnas räkning säga upp Obligationerna till omedelbar betalning. Då Emittenten har presenterat en plan för att betalning skall ske senast den 29 april 2020 väljer Agenten att, tillfälligt, inte förklara Obligationerna förfallna.

En begäran från en eller flera Innehavare som representerar minst 10 procent av det Justerade Nominella Beloppet har rätt att kalla till ett Fordringshavarmöte för att besluta om att kalla Obligationerna till omedelbar betalning.

Intertrust (Sweden) AB som Agent.

Om du har några frågor, vänligen kontakta:

Agent:           Beatrice Gustafsson, Intertrust (Sweden) AB

+46(0)70- 141 10 82; eller [email protected]

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services