CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Information från emittent om räntebetalning: TryggHem Projekt 1 AB (ISIN: SE0008294169 och ISIN: NO0010764277)

25 November 2022

Pressmeddelande 2022-11-25

Uppdatering rörande obligation i TryggHem Projekt 1 AB

Utbetalning av ränta
Räntebetalning avsedd att utföras den 2022-09-30 på de utestående obligationerna planeras ske den 12 december 2022. Försening har berott på att delbetalning rörande försäljning av
byggrätter vid Träkvista Torg/Ekerö försenats, då del 2 av den pågående fastighetsregleringen ej hade godkänts. Fastighetsregleringen är nu beslutad och genomförs. Tillträde med dellikvid kan därför ske inom 2 veckor. Ränta för det fjärde kvartalet skall erläggas enligt plan den 30 december 2022. Bolaget återkommer så snart som möjligt rörande avsikten om eventuell förtida delamortering.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Lars Kristiansson, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 08-23 52 00, E-post: [email protected]

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHem är ett fastighetsutvecklingsbolag vars inriktning är utveckling av detaljplaner samt därtill nyproduktion samt förädling av bostäder och samhällsfastigheter.

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services