CLOSE

Featured events

Events | Luxembourg

Rules, Data, Respect

29 Sep 2022

Events | London

Rules, Compliance, Respect

28 Sep 2022

Events | Virtual

ESG: Tackling the EU Taxonomy

10 Mar 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Information från TryggHem Projekt 1 AB (publ)

20 May 2020

Till direktregistrerade ägare och förvaltare av obligationer (“Obligationerna“) emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0008294169 och NO0010764277.

Emittenten har per dagens datum informerat Intertrust (Sweden) AB om att Emittenten inom kort kommer att skicka en begäran om skriftligt förfarande i enlighet med villkoren för Obligationerna (“Obligationsvillkoren“).

Detta innebär att obligationsinnehavarna inom kort kommer erhålla ett förslag till lösning av den uppkomna situationen att ta ställning till. Förslaget förväntas bestå av (i) en partiell återbetalning av Obligationerna, (ii) en partiell konvertering av Obligationer till aktier med preferentiella rättigheter i Emittenten samt (iii), för den resterande delen, en förlängning av löptiden för befintliga Obligationer samt vissa andra ändringar av Obligationsvillkoren.

Syftet med den strukturförändring som Emittenten avser föreslå för obligations-innehavarna är att återställa Emittentens eget kapital och söka realisera värdet i återstående projektportfölj till förmån för obligationsinnehavarna. Arbetet med att upprätta en kontrollbalansräkning pågår och resultatet av denna kommer att redovisas i det förslag som kommer att tillställas obligationsinnehavarna.

Under Obligationernas löptid har marknadsförhållandena kraftigt förändrats vid ett flertal tillfällen, nu senast på grund av pågående Covid-19-pandemi. Emittenten har arbetat intensivt för att omarbeta och anpassa projektportföljen efter nya förhållanden samt utforma en ny strategi för framtiden. Planerna för kvarvarande projekt i portföljen har fastslagits och Emittenten bedömer att betydande värden kvarstår i projektportföljen, framförallt i Emittentens projekt på Ekerö, men att det krävs mer tid för att realisera dessa värden och därmed maximera utfallet för obligationsinnehavarna.

Vänligen se även Emittentens pressmeddelande här.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Telefon: 08-23 52 00, E-post: [email protected]

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Wealth

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private wealth services