CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Information från TryggHem Projekt 1 AB (publ)

13 May 2020

Emittenten informerar innehavare och förvaltare av obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) med ISIN SE0008294169 (SEK) och NO0010764277 (NOK) (Obligationerna).

Som meddelades i ett pressmeddelande den 30 april 2020, har TryggHem Projekt 1 AB (publ) framgångsrikt ingått avtal samt frånträtt byggrätter på Täby Park till Wallenstam AB (publ) som omfattar ca 40 500 kvm och ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 185 Mkr.

Under Obligationernas löptid har marknadsförhållandena kraftigt förändrats vid ett flertal tillfällen, nu senast på grund av den pågående Covid-19-pandemin. TryggHem har arbetat intensivt för att omarbeta och anpassa projekten efter nya förhållanden samt utforma en ny strategi för framtiden.

Planerna för kvarvarande projekt i portföljen har fastslagits och Bolaget bedömer att stora värden återstår i projektportföljen. En naturlig följd av förändrade förutsättningar och efterföljande anpassningar är dock att processerna dragit ut på tiden. Anpassningar behöver därför göras även vad gäller finansiering.

TryggHem avser inom kort tillställa Agenten en begäran om att inleda ett skriftligt förfarande enligt obligationsvillkoren samt kommer innan den slutliga förfallodagen för Obligationerna återkomma med ytterligare information rörande en delbetalning av Obligationerna. Det skriftliga förfarandet kommer också att innehålla ett förslag på hur resterande belopp under Obligationerna ska hanteras i syfte att kunna färdigställa kvarvarande projekt.

Emittentens pressmeddelande återfinns på följande länk; https://trygghem.se/wp-content/uploads/2020/05/pressmedddelande-information-till-obligationsinnehavare-20200512-1.pdf.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Emittenten:  Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

      Telefon: 08-23 52 00 eller [email protected]

Agenten:     Beatrice Gustafsson, Intertrust (Sweden) AB

         +46(0)70- 141 10 82 eller [email protected]

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services