CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >

Events | Virtual

State of the Market and Growing your Business – Setting up and Maintaining WFOEs in China

15 Nov 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Information från TryggHem Projekt 1 AB (publ)

3 July 2020

Till direktregistrerade ägare och förvaltare av obligationer (“Obligationerna“) emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0008294169 och NO0010764277.

Hänvisning görs till pressmeddelandena daterade den 12 maj 2020, 20 maj 2020 och 9 juni 2020.

Som Emittenten tidigare meddelat har målet varit att inom juni månad skicka en begäran till Intertrust (Sweden) AB om att initiera ett skriftligt förfarandemed ett förslag till obligationsinnehavarna, i enlighet med villkoren för Obligationerna (“Obligationsvillkoren“).

Arbetet med förslaget och legal due diligence befinner sig i sitt slutskede och Emittenten bedömer att begäran om skriftligt förfarande kan skickas till Intertrust (Sweden) AB inom 2 veckor.

Förslaget till obligationsinnehavarna kommer att bestå av (i) en partiell återbetalning av Obligationerna, (ii) en partiell konvertering av Obligationer till aktier med preferentiella rättigheter i Emittenten samt (iii), för den resterande delen, en förlängning av löptiden för befintliga Obligationer samt vissa andra ändringar av Obligationsvillkoren.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Telefon: 08-23 52 00, E-post: [email protected]ghem.se

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services