CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Information from Smallville AB (publ)

10 September 2021

Information till obligationsinnehavare med SEK BOND – ISIN: SE0012230209, EUR BOND – ISIN: SE0012230217 and NOK BOND – ISIN: NO0010843600

(Information only in Swedish)

Det har via Agenten kommit till Emittentens kännedom att den senaste räntebetalningen samt vissa andra redovisade utgifter relaterat till projektutveckling och försäljningsomkostnader i projekten uppgående till totalt 746 041 kronor, har skett i strid med Obligationsvillkoren, då de betalats med medel från en fastighetsförsäljning som ej först satts in på Emittentens särskilda spärrkonto (vilket sedermera skett). Emittenten kan inte tillfredsställa sina förpliktelser enligt Obligationsvillkoren eller på ett optimalt sätt driva verksamheten till följd av utformningen av dessa. Detta är även anledningen till att den planerade räntebetalningen i augusti inte kunnat genomföras.

Emittenten vill därför med detta meddelande varsko om att man snarast kommer tillställa Agenten en begäran om att inleda ett Skriftligt förfarande enligt Obligationsvillkoren för att göra en administrativ korrigering av dessa samt att kommande räntebetalningar tillsvidare kommer dröja tills sådan förändring av Obligationsvillkoren kunnat genomföras. Bolaget estimerar att sådan process tar en mellan en och två månader att genomföra.

Vidare har marknadsförhållandena under Obligationernas löptid kraftigt förändrats på grund av den pågående Covid-19-pandemin. Detta har lett till en försening av projekten om ca ett år. Emittenten har dock på ett framgångsrikt sätt arbetat för att anpassa projekten efter dessa nya förhållanden, tack vare det fortlöper projekten i portföljen väl med en hög försäljningsgrad och pågående produktion vilken även är finansierad.

Ytterligare information rörande det Skriftliga förfarandet kommer under september månad.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.lilleby.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, Smallville AB (publ)
Telefon: 08-23 52 00, E-post: [email protected]

PRM Smallville 10 September 2021

For questions to the Agent please send email to [email protected]

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services