CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Innkalling til gjentatt skriftlig prosedyre for senior sikrede obligasjoner utstedt av Blåfjell AS

3 September 2020

This notice for second written procedure is issued in the Norwegian language only. If an English version of the notice is wanted, please reach out to the Trustee by contacting [email protected]

Til obligasjonseierne av senior sikrede fastrente obligasjoner, med forfall 9. november 2020, med ISIN NO 001 080980.9 (heretter “Obligasjonene”) utstedt av Blåfjell AS (heretter “Utsteder”) 9. november 2017.

Ord og uttrykk som ikke eksplisitt er definert i denne notisen skal ha samme mening som i obligasjonsvilkårene utferdiget i relasjon til Obligasjonene datert 9. november 2017 (heretter “Obligasjonsvilkårene”). 

Den fullstendige notisen kan bli lastet ned nedenfor:

Innkalling til gjentatt skriftlig prosedyre

Intertrust (Norway) AS (heretter “Tillitsmannen”) opptrer som Tillitsmann på vegne av Obligasjonseierne under Obligasjonsvilkårene.

Det vises til den skriftlige prosedyren initiert 19. august 2020 og med frist for å stemme 3. september 2020 kl. 12.00. Kravet om at Obligasjonseiere som representerer minst femti (50) prosent av Adjusted Nominal Amount må delta i den skriftlige prosedyren for at denne skal være beslutningsdyktig, ble ikke møtt.

På bakgrunn av dette initierer herved TIllitsmannen en gjentatt skriftlig prosedyre (den “Gjentatte Skriftlige Prosedyren”) i henhold til punkt 19.11 i Obligasjonsvilkårene. Den Gjentatte Skriftlige Prosedyren er initiert etter forslag fra ad hoc Obligasjonseierkomiteen (heretter “Obligasjonseierkomiteen”) om å endre reglene for avholdelsen av skriftlige prosedyrer i henhold til Obligasjonsvilkårene. Bakgrunnen for den foreslåtte endringen (heretter “Forslaget”) og Forslaget er beskrevet under punkt A Bakgrunn og Forslag. 

 

VIKTIGE DATOER:

Record Date (for stemmegivning): 3. september 2020

Siste frist for å avgi stemme: kl. 16.00, 17. september 2020

 

For den Gjentatte Skriftlige Prosedyren vil det ikke gjelde noen krav til beslutningsdyktighet i henhold til punkt 19.11 og punkt 19.10. De registrerte stemmene mottatt under the Gjentatte Skriftlige Prosedyren vil dermed være avfjørende uansett hvor mange prosent av Adjusted Nominal Amount som er representert under avstemningen.

 

For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt:

Tillitsmannen:

Eleonore Foss

[email protected]

+47 958 14 513

 

Andreas W. Hennyng

[email protected]

+47 971 87 151

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services