CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Innkalling til skriftlig prosedyre for senior sikrede obligasjoner utstedt av Blåfjell AS

19 August 2020

This notice for written procedure is issued in the Norwegian Language only. If an English version of the notice is wanted, please reach out to the Trustee by contacting [email protected]

Til obligasjonseierne av senior sikrede fastrente obligasjonser, med forfall 9. november 2020, med ISIN NO 001 080980.9 (heretter “Obligasjonene”) utstedt av Blåfjell AS (heretter “Utsteder”) 9. november 2017.

Ord og uttrykk som ikke eksplisitt er definert i denne notisen skal ha samme mening som i obligasjonsvilkårene utferdiget i relasjon til Obligasjonene datert 9. november 2017 (heretter “Obligasjonsvilkårene”).

 

Vennligst se den komplette notisen som kan lastes ned her.

Intertrust (Norway) AS (heretter “Tillitsmannen”) opptrer som Tillitsmann på vegne av Obligasjonseierne under Obligasjonsvilkårene.

Tillitsmannen initierer herved en skriftlig prosedyre (den “Skriftlige Prosedyren”) i henhold til punkt 21 i Obligasjonsvilkårene. Den Skriftlige Prosedyren er initiert etter forslag fra ad hoc Obligasjonseierkomiteen (heretter “Obligasjonseierkomiteen”) om å endre reglene for avholdelse av skriftlige prosedyrer i henhold til Obligasjonsvilårene. Bakgrunnen for den foreslåtte endringen (heretter “Forslaget”) og Forslaget er beskrevet under punkt A Bakgrunn og Forslag. 

I forbindelse med den Skriftlige Prosedyren, har Obligasjonseierkomiteen kommet med en melding til Obligasjonseierne, hvor det blant annet oppfordres til å delta på et digitalt informasjonsmøte, mandag 31. august kl. 15.00. Melding er inntatt under punkt A nr. 3 Melding fra Obligasjonseierkomiteen.

 

Viktige datoer:

Record date (for stemmegivning): 19. august 2020

Siste frist for å avgi stemme: kl. 12.00, 3. september 2020

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Eleonore Foss, [email protected], +47 958 14 513

Andreas W. Hennyng, [email protected], +47 971 87 151

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services