CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Kallelse till långivarmöte för kapitalandelslån 2012:1 utgivna av Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

4 May 2018

Långivaragenten påkallar på begäran av Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)ett långivarmöte där Långivare kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget.

Enligt Villkoren ska alla transaktioner och avtal mellan Bolaget eller annat låntagarkoncernbolag och Estea AB eller annan närstående person föregås av långivarnas godkännande för det fall värdet av transaktionen eller avtalet uppgår till mer än 1 000 000 kronor. Med anledning av den förestående transaktionen måste således Långivarnas godkännande inhämtas innan försäljningarna av kvarvarande fastigheter inom låntagarkoncernen kan genomföras.

Det fullständiga förslaget kan laddas hämtas här.

Om du har några frågor så vänligen kontakta Agenten enligt nedan.

Intertrust (Sweden) AB som agent:                                            
Kristofer Nivenius                                          
Tel: +46 70 688 1910
Email: [email protected]

 

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services