CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Kallelse till skriftligt beslutsförfarande för obligationer utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) med ISIN SE0006887782

4 June 2019

Agenten påkallar på begäran av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) (“Bolaget“) ett skriftligt beslutsförfarande där Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget om kvittning, eftergivande av villkor samt ändring av Villkoren.

Bolaget begär en överlåtelse av samtliga skyldigheter under Villkoren till Preservia Holding AB, en kvittning av obligationslånet till Serie B-preferensaktier i Preservia Holding AB och ett eftergivande av samtliga villkor i Villkoren som förhindrar kvittningen samt överlåtelsen.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet återfinns i sin helhet här. Bolaget har även informerat om situationen på sin hemsida.

Agenten ska ha mottagit röstsedeln senast kl. 12.00 den 26 juni 2019 via post, bud eller e-post.

Om du har några frågor så vänligen kontakta Agenten enligt nedan.

Intertrust (Sweden) AB som agent:                                            
Beatrice Gustafsson                                   
Tel: +46 70 141 10 82
Email: [email protected]

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services