CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Kompletterande räntebetalning i TryggHem Projekt 1 AB (publ) – Information från Bolaget

22 February 2022

I och med att bolagets detaljplan vid Träkvista Torg på Ekerö vunnit laga kraft samt tillträden till byggrätter därmed påbörjats, kommer Bolaget genomföra en kompletterande betalning av den ackumulerade räntan i enlighet med det skriftliga förfarandet den 3 mars 2022.

Amortering av obligationerna avses påbörjas så snart möjligt under 2022. Bolaget har en förhoppning om att detta skall kunna ske under andra kvartalet och återkommer med ytterligare
information rörande detta, så snart man erhållit en mer konkret tidplan från Lantmäteriet rörande pågående fastighetsregleringar.

Trygghem räntebetalning 20220222

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Lars Kristiansson, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 08-23 52 00, E-post: [email protected]

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services