CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Meddelande om förtida inlösen i Atella Fastigheter AB (publ)

4 December 2019

Underrättelse om förtida inlösen av obligationslån 2017/2020 om högst 50 000 000 SEK med ISIN SE0010547331 emitterat av Atella Fastigheter AB (publ) (“Bolaget). Detta är ett meddelande som Bolaget är skyldigt att tillhandahålla i enlighet med punkt 9.3.2 obligationsvillkoren.

Bolaget lämnar härmed en oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen av alla utestående obligationer. Datum för inlösen är satt till den 7 januari 2020 till ett pris som motsvarar 101 procent av det nominella beloppet i enlighet med punkt 9.3.1 obligationsvillkoren. Eventuell upplupen och obetald ränta kommer också att erläggas i samband med återbetalningen i enlighet med villkoren. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid affärsdagens slut den 23 december 2019 är registrerad som innehavare av obligationer i skuldboken som upprättshålls av Euroclear Sweden AB.

En underrättelse om förtida inlösen kommer att skickas den 4 december 2019 till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av obligationer enligt skuldboken per den 3 december 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Intertrust (Sweden) AB

Kontakt: Beatrice Gustafsson

Tel: +46 70 141 10 82

E-post: [email protected]

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services