CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Resultat från skriftligt förfarande avseende för TryggHem Projekt 1 AB (publ)

14 August 2020

Resultat från skriftligt röstningsförfarande 

Den 27 juli 2020 initierade Intertrust (Sweden) AB på uppdrag av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende Obligationerna. I korta drag innebar Emittentens förslag till Obligationsinnehavarna (i) att löptiden för Obligationerna förlängs med 3 år (till den 20 maj 2023), (ii) att Emittenten ges ett temporärt anstånd med betalning av ränta på Obligationerna, (iii) att Emittenten gör en partiell amortering av Obligationerna motsvarande 16 procent av nominellt belopp per Obligation (“Amorteringen”) och (iv) att 40 procent av nominellt belopp per Obligation kvittas mot preferensaktier i Emittenten denominerade i SEK (“Preferensaktierna”) genom en kvittningsemission och att nominellt belopp per Obligation därmed reduceras med motsvarande belopp (“Kvittningsemissionen”).

Det skriftliga röstningsförfarandet, som avslutades den 14:e augusti 2020, uppnådde beslutsförhet och en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavare röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet. Det är således fastställt att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet har godkänts.

Avstämningsdag för Amorteringen och deltagande i Kvittningsemissionen
Avstämningsdagen, på vilken en Obligationsinnehavare måste inneha en eller flera Obligationer för att ha rätt att erhålla Amorteringen och delta i Kvittningsemissionen, är den 1 september 2020 (“Avstämningsdagen”).

Infallandet av Avstämningsdagen den 1 september 2020 är villkorat av att TryggHem Projekt Holding AB innan det datumet öppnat och pantsatt det VP-konto på vilket stamaktierna i Emittenten kommer att innehas. I det fall detta villkor inte är uppfyllt senast den 24 augusti 2020 kommer Emittenten att återkomma med information om nytt datum för Avstämningsdagen.

Förväntat datum för utbetalning av Amorteringen och utskiftande av Preferensaktierna
Förväntat datum för (i) utbetalning av Amorteringen är den 8 september 2020 och (ii) utskiftande av Preferensaktierna är den 10 september 2020. Notera att det kan komma att dröja ytterligare tid innan
förvaltare levererat Preferensaktier till sina kunder.

Information om beräknad transaktionsspärr
För undvikande av CSD-tekniska komplikationer relaterade till genomförandet av Kvittningsemissionen kommer en transaktionsspärr att införas i Euroclear och VPS. Transaktionsspärren förväntas läggas in den 1 september 2020 och hävas den 16 september 2020. Notera att transaktionsspärren kan komma att hävas vid ett senare datum om nödvändigt.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 08-23 52 00, E-post: [email protected]

Vid frågor avseende mottagande av Preferensaktier, vänligen kontakta:
Eminova Fondkommission AB via epost: [email protected], eller via telefon: 08-684 211 00. 

 
Intertrust (Sweden) AB i sin kapacitet som Agent
[email protected]

 

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services