CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Resultat i skriftligt förfarande – Svensk Whiskyfinansiering AB (publ) (ISIN: SE0015483052)

14 November 2023

Från: Intertrust (Sweden) AB (“Agenten“)
Till: Direktregistrerade ägare och förvaltare (“Obligationsinnehavarna“) av obligationer (“Obligationerna“) emitterade av Svensk Whiskyfinansiering AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0015483052

Den 16 oktober 2023 initierade Agenten på uppdrag av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende Obligationerna. I korta drag innebar Emittentens förslag till Obligationsinnehavarna (i) att löptiden för Obligationerna förlängs med 18 månader (till den 23 augusti 2025), och (ii) att bonusräntan höjs med två procentenheter under den förlängda perioden.

Det skriftliga röstningsförfarandet, som avslutades kl. 12.00 den 14 november, uppnådde beslutsförhet och en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavare röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet. Det är således fastställt att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet har godkänts.

Den fullständiga versionen av detta meddelande finns tillgänglig här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Jarskog via epost: [email protected]

Vid frågor till Agenten, vänligen kontakta:
Norea Marklund via epost: [email protected]

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services