CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Resultat i skriftligt förfarande – TryggHem Projekt 1 AB (publ) (SEK-ISIN SE0008294169, NOK-ISIN NO0010764277) – December 2023

18 December 2023

Till innehavarna av obligationerna 2016/2023 om SEK 88 000 000 med ISIN SE0008294169 (“SEK-Obligationerna”) och om NOK 22 000 000 med ISIN NO0010764277 (“NOK-Obligationerna”) emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ), org. nr. 559046-7345 (“Bolaget”) den 25 maj 2016 (“Obligationerna”).

Den 28 november 2023 initierade Agenten på begäran av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende Obligationerna.

Det skriftliga röstningsförfarandet som avslutades kl. 12.00 den 15 december 2023 uppnådde beslutsförhet och 61,75% av de medverkande Obligationsinnehavarna röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet.

Förslaget krävde enligt obligationsvillkoren bifall av två tredjedelar (2/3) av det justerade nominella beloppet för vilket innehavare röstar vid det skriftliga förfarandet.

Agenten fastställer härmed att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet inte har godkänts av Obligationsinnehavarna.

Emittenten avser återkomma inom snar framtid med vidare information till Obligationsinnehavarna.

Den fullständiga versionen av detta meddelande finns tillgänglig nedan.

TryggHem Projekt 1 AB – Resultat skriftligt förfarande

Vid frågor till Emittenten, vänligen kontakta:
Lars Kristiansson, VD
Tel: +46 8 23 52 00
E-post: [email protected]

Vid frågor till Agenten, vänligen kontakta:
Linus Löfgren, Intertrust (Sweden) AB
Tel: +46 72 991 57 01
E-post: [email protected]

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services