CLOSE

Skriftligt beslutsförfarande för Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ISIN SE0008014088 obligationslån avslutat

26 June 2019

Intertrust (Sweden) AB har den 4 juni 2019 i egenskap av Agent för långivarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) (“Bolaget”) obligationslån upp till 100 000 000 SEK (ISIN SE0008014088) (”Obligationerna”) på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kunde godkänna eller avslå villkorsändringar för obligationen. 

Röstningsförfarandet avslutades den 26 juni 2019 klockan 12.00 och Agenten konstaterade att röster motsvararande över 50 % av det justerade utestående obligationsbeloppet mottagits och att beslutförhet således föreligger. Vidare accepterades förslaget om villkorsförändringen av en majoritet uppgående till över 67 % av de angivna rösterna. Förslaget är således antaget i enlighet med obligationsvillkoren.

Mer information finns på Bolagets hemsida via följande länk.

För ytterligare information, vänligen kontakta Agenten.

Intertrust (Sweden) AB

Kontakt: Beatrice Gustafsson

Email: [email protected]

Tel: +46 70 141 10 82

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Wealth

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private wealth services