CLOSE

Featured events

Events | Virtual

Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets

22 Jun 2023

Learn more >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets

10 Jan 2023

Watch the recording >

Events | Virtual

Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds

6 Dec 2022

Watch the recording >
Show all events >
CLOSE

Underrättelse om förekomst av Uppsägningsgrund i TryggHem Projekt 1 AB (publ)

20 May 2020

Till innehavare och förvaltare av obligationer emitterade av TryggHem Projekt 1 AB (publ) (“Emittenten“) med ISIN SE0008294169 (SEK) och NO0010764277 (NOK) (Obligationerna).

Intertrust (Sweden) AB (“Agenten“) under obligationsvillkoren för obligationslånet om högst SEK 250 miljoner kronor med ISIN SE0008294169 och NO0010764277 (“Villkoren“) underrättar härmed obligationsinnehavarna om förekomst av Uppsägningsgrund under Villkoren.

Emittenten skulle i enlighet med villkoren återbetalt Obligationerna den 20 maj 2020 och sådan full återbetalning har inte skett och kommer inte att ske inom fem Bankdagar. Agenten har varit i kontakt med Emittenten som informerat att Emittenten inom kort kommer att tillställa Innehavarna ett förslag till lösning av den uppkomna situationen. Förslaget förväntas bestå av (i) en partiell återbetalning av Obligationerna, (ii) en partiell konvertering av Obligationer till aktier i Emittenten samt (iii), för den resterande delen, en förlängning av löptiden för befintliga Obligationer samt vissa andra ändringar av Villkoren.

Eftersom Emittenten i enlighet med 15.1 inte kommer att erlägga full återbetalning inom fem Bankdagar från förfallodagen har Agenten rätt att för Innehavarnas räkning säga upp Obligationerna till omedelbar betalning. Då Emittenten har informerat Agenten att de inom kort kommer att skicka en begäran om skriftligt förfarande i enlighet med Villkoren väljer Agenten att, tillfälligt, inte förklara Obligationerna förfallna.

En begäran från en eller flera Innehavare som representerar minst 10 procent av det Justerade Nominella Beloppet har rätt att kalla till ett Fordringshavarmöte för att besluta om att kalla Obligationerna till omedelbar betalning.

Agenten hänvisar även till Emittentens senaste pressmeddelande som återfinns via följande länk: https://trygghem.se/investerare/.

Intertrust (Sweden) AB som Agent.

Om du har några frågor vänligen kontakta:

Agent: Beatrice Gustafsson, Intertrust (Sweden) AB, +46(0)70- 141 10 82; eller [email protected]

Our services

Corporate Client Services

Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.

Can't find what you're looking for?

View all corporate client services

Private Capital & Hedge Funds Services

We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.

Can't find what you're looking for?

View all private capital & hedge fund services

Capital Markets

As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.

Can't find what you're looking for?

View all capital markets services

Private Clients

By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.

Can't find what you're looking for?

View all private client services